VOM Optische sensor

De Satron VOM optische sensor werkt m.b.v. licht reflectie, door gebruik van LED technologie.

De hygienisch goedgekeurde sensor ontvangt de informatie over het product, wat door weerkaatsing van het licht wordt ontvangen. Dit maakt dat de Satron VOM sensor ideaal is voor het meten van wit water in de zuivelindustrie. Als voorbeeld het meten van de melk/water verhouding van het begin tot eind van de CIP cycli. Dit zorgt voor grote besparingen in onnodig verlies van melk, water, tijd, chemicaliën en energie. Dat alles door gebruik van slechts een sensor.