SAVE

SAVE is ontworpen om gecontroleerd en op een veilige manier monsters te kunnen nemen van pulp.

De monsterneemkop van de SAVE is zo gevormd en gedimensioneerd om een representatief monster te kunnen nemen. De monsterneem kop wordt diep in de proces leiding geplaatst. Voorbij aan de waterlijn/film, aan de binnenkant van de leidingwand. Alle onderdelen van de SAVE kunnen gespoeld worden met water na de monsterafname, om het verstoppen of blokkeren van de monsterkraan te voorkomen. Doordat het afsluitmechanisme op de voorkant van de monsterneemkop zit, zal de kraan niet blokkeren, zelfs niet na een lange tijd waarbij hij niet gebruikt is. SAVE’s zuiger heeft een metaal op metaal afsluiting, zodat er geen aan slijtage onderhevige materialen gebruikt hoeven te worden zoals rubber pakkingen en o-ringen.