VOA Online troebelheidssensor

De Satron VOA optische sensor werkt m.b.v. licht reflectie, door gebruik van LED technologie. De hygiënisch goedgekeurde sensor ontvangt de informatie over het product, wat door weerkaatsing van het licht wordt ontvangen. De VOA werkt met twee lichtbronnen in een sensor!! Door gebruik te maken van de rode en infra rode lichtbron, kan de sensor type VOA meten van water tot 45% vetgehalte room. Hierdoor heeft de VOA een groot toepassingsgebied binnen de zuivelindustrie. Uiteraard kan de sensor ook eenvoudig op elke ander meetgebied worden ingesteld